AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 13, Number 2:434-812;2021
American Journal of Translational Research


Xiao-Ling Wang, Yan Ma, Sheng-Hui Wang, Wen-Bin Dong, Xiao-Ping Lei: A meta-analysis of fluconazole for the prevention of invasive fungal infection in preterm infants. Am J Transl Res 2021;13(2):434-447. (Full text, PDF).

Chongtao Zhu, Wei Wu, Xiaowen Qu: Mesenchymal stem cells in osteoarthritis therapy: a review. Am J Transl Res 2021;13(2):448-461. (Full text, PDF).

Limin Zhang, Xueyan Bai, Wenpeng Yan: LncRNA-MALAT1, as a biomarker of neonatal BPD, exacerbates the pathogenesis of BPD by targeting miR-206. Am J Transl Res 2021;13(2):462-479. (Full text, PDF).

Ya-Yu Huang, Chang-Mao Zhang, Yang-Bin Dai, Jian-Guang Lin, Na Lin, Zhong-Xin Huang, Tian-Wen Xu: USP11 facilitates colorectal cancer proliferation and metastasis by regulating IGF2BP3 stability. Am J Transl Res 2021;13(2):480-496. (Full text, PDF).

Tian Li, Shiyi Zhang, Fengsong Chen, Jun Hu, Shuai Yuan, Chaoran Li, Xiaoting Wang, Weihong Zhang, Runwei Tang: Formononetin ameliorates the drug resistance of Taxol resistant triple negative breast cancer by inhibiting autophagy. Am J Transl Res 2021;13(2):497-514. (Full text, PDF).

Zhi-Gao Hu, Yu-Bing Chen, Mei Huang, Jiang-Bo Tu, Shu-Ju Tu, Yu-Juan Pan, Xue-Li Chen, Song-Qing He: PLG inhibits Hippo signaling pathway through SRC in the hepatitis B virus-induced hepatocellular-carcinoma progression. Am J Transl Res 2021;13(2):515-531. (Full text, PDF).

Yue Meng, Yuebo Yang, Yu Zhang, Xiaohui Yang, Xiaomao Li, Chuan Hu: The role of an immune signature for prognosis and immunotherapy response in endometrial cancer. Am J Transl Res 2021;13(2):532-548. (Full text, PDF).

Minfei Qian, Qixuan Wang, Lu Yang, Zhongying Wang, Difei Hu, Bei Li, Yun Li, Hao Wu, Zhiwu Huang: The effects of aging on peripheral and central auditory function in adults with normal hearing. Am J Transl Res 2021;13(2):549-564. (Full text, PDF).

Zhen Zhang, Dongming Zhu, Xiaobo Zhang, Yun Liu, Jingcheng Wang, Lianqi Yan: Tanshinone IIA regulates fibroblast proliferation and migration and post-surgery arthrofibrosis through the autophagy-mediated PI3K and AMPK-mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2021;13(2):565-584. (Full text, PDF).

Qun Wan, Min Tang, Shi-Lei Sun, Jing Hu, Zi-Jiu Sun, Yu-Ting Fang, Tong-Chuan He, Yan Zhang: SNHG3 promotes migration, invasion, and epithelial-mesenchymal transition of breast cancer cells through the miR-186-5p/ZEB1 axis. Am J Transl Res 2021;13(2):585-600. (Full text, PDF).

Fang Yang, Zhiqiang Yan, Wei Nie, Xingzhen Cheng, Zeying Liu, Wei Wang, Chunyan Shao, Gui Fu, Yanni Yu: LACTB induced apoptosis of oxaliplatin-resistant gastric cancer through regulating autophagy-mediated mitochondrial apoptosis pathway. Am J Transl Res 2021;13(2):601-616. (Full text, PDF).

Xuan Wang, Ji-Yuan Yang, Jun Cai, De-Jun Zhang, Lei Zhao, Li-Hua Luo, Ying Xiong, Tao Zhang, Min Jin: MiR-543/Numb promotes proliferation, metastasis, and stem-like cell traits of prostate cancer cells. Am J Transl Res 2021;13(2):617-631. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Fanbo Meng, Qiaoxia Zhang, Zhiyu Zou, Kunlin Xiao, Tian Zhu, Hui Li, Weijie Zhang, Jie Ma, Jianbing Ma: Allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells promote the expression of chondrocyte redifferentiation markers and retard the progression of knee osteoarthritis in rabbits. Am J Transl Res 2021;13(2):632-645. (Full text, PDF).

Juncheng Wang, Yin Zhao, Yifan Tang, Fengning Li, Xiongsheng Chen: The role of lncRNA-MEG/miR-21-5p/PDCD4 axis in spinal cord injury. Am J Transl Res 2021;13(2):646-658. (Full text, PDF).

Haiyan Yang, Xu Shang, Guoqing Zhong, Liangli Hong, Zhi Li, Wanling Zhuang, Jidong Cheng: Berberine protects human and rat cardiomyocytes from hypoxia/reoxygenation-triggered apoptosis. Am J Transl Res 2021;13(2):659-671. (Full text, PDF).

Fei Li, Tianyi Wang, Yinpeng Huang: POU2F1 induces the immune escape in lung cancer by up-regulating PD-L1. Am J Transl Res 2021;13(2):672-683. (Full text, PDF).

Chenran Zhang, Xiaoshu Dong, Weiwei Mao, Chen Wang, Bin Ma, Liuhua Hu, Ruoping Chen: Hypoxia- and dexamethasone-dependent HIF1α-glucocorticoid receptor interaction leads to degradation of glucocorticoid receptor in pituitary adenomas. Am J Transl Res 2021;13(2):684-695. (Full text, PDF).

Jianling Zhang, Huanjun Huang: miR-122-5p/KIF5B/AMPK/AKT regulatory network regulates the progression of NAFLD. Am J Transl Res 2021;13(2):696-707. (Full text, PDF).

Haiyang Chen, Xuan Wu, Hanqiong Zhou, Zhen He, Hongle Li, Qiming Wang: Epidermal growth factor upregulates the expression of A20 in hepatic cells via the MEK1/MSK1/p-p65 (Ser276) signaling pathway. Am J Transl Res 2021;13(2):708-718. (Full text, PDF).

Deliang Ma, Li Qiao, Bingnan Guo: Smad7 suppresses melanoma lung metastasis by impairing Tregs migration to the tumor microenvironment. Am J Transl Res 2021;13(2):719-731. (Full text, PDF).

Mu-Yao Wu, Fan Gao, Jia-Feng Tang, Jin-Chao Shen, Rong Gao, Bao-Qi Dang, Gang Chen: Possible mechanisms of the PERK pathway on neuronal apoptosis in a rat model of surgical brain injury. Am J Transl Res 2021;13(2):732-742. (Full text, PDF).

Yi Yang, Jiancheng Yang, Lan Shen, Jiajun Chen, Liliang Xia, Bingbing Ni, Liang Ge, Ying Wang, Shun Lu: A multi-omics-based serial deep learning approach to predict clinical outcomes of single-agent anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy in advanced stage non-small-cell lung cancer. Am J Transl Res 2021;13(2):743-756. (Full text, PDF).

Zhengyi Bao, Qiuxian Zheng, Lanjuan Li: Oncogenic roles and mechanisms of lncRNA AGAP2-AS1 in human solid tumors. Am J Transl Res 2021;13(2):757-769. (Full text, PDF).

Yong Chen, Kundong Zhang, Zhilong Yu, Jinsong Wu, Zhengjun Qiu: Long intergenic non-coding RNA (lincRNA)-01317 suppresses human gastric cancer growth by inhibiting migration and invasion of cancer cells. Am J Transl Res 2021;13(2):770-780. (Full text, PDF).

Hyeran H Jeon, Quan Yu, Lukasz Witek, Yongjian Lu, Tianshou Zhang, Olga Stepanchenko, Victoria J Son, Evelyn Spencer, Temitope Oshilaja, Min K Shin, Faizan Alawi, Paulo G Coelho, Dana T Graves: Clinical application of a FOXO1 inhibitor improves connective tissue healing in a diabetic minipig model. Am J Transl Res 2021;13(2):781-791. (Full text, PDF).

Liqun Zhang, Guilin Yu, Zhuo Wang, Fang Li, Guohua Zhao, Dan Zhao: The sodium/D-dimer ratio predicts the effect of first-line chemotherapy and prognosis in patients with advanced gastric cancer. Am J Transl Res 2021;13(2):792-802. (Full text, PDF).

Hongquan Du, Aihua Jia, Mingyong Gu, Sen Li, Pei Zhang, Jie Bai: Thyrotoxicosis and osteomalacia: from symptom to pathogenesis. Am J Transl Res 2021;13(2):803-811. (Full text, PDF).

Qing-Lian Chen, Chun-Feng Xie, Kun-Liang Feng, Dong-Ying Cui, Shui-Lian Sun, Jun-Chang Zhang, Cheng-Ming Xiong, Jun-Hai Huang, Chong Zhong: microRNAs carried by exosomes promote epithelial-mesenchymal transition and metastasis of liver cancer cells: Am J Transl Res. 2020; 12(10): 6811-6826. Am J Transl Res 2021;13(2):812. (Full text, PDF).