AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 13, Number 1:1-433;2021
American Journal of Translational Research


Bi-Xia Tian, Wei Sun, Shu-Hong Wang, Pei-Jun Liu, Yao-Chun Wang: Differential expression and clinical significance of COX6C in human diseases. Am J Transl Res 2021;13(1):1-10. (Full text, PDF).

Di Liu, Yin-Hua Liang, Yun-Tao Yang, Miao He, Zi-Jun Cai, Wen-Feng Xiao, Yu-Sheng Li: Circular RNA in osteoarthritis: an updated insight into the pathophysiology and therapeutics. Am J Transl Res 2021;13(1):11-23. (Full text, PDF).

Liqi Shen, Yun Xiao, Hui Xie, Hongbin Zhao, Tao Luo, Lin Liu, Xuekun Pan: A naturally derived small molecule NDSM253 inhibits IKK1 to suppress inflammation response and promote bone healing after fracture. Am J Transl Res 2021;13(1):24-37. (Full text, PDF).

Lei Luo, Jing Yan, Bingyu Chen, Yi Luo, Lina Liu, Zhiguang Sun, Yin Lu: The effect of menthol supplement diet on colitis-induced colon tumorigenesis and intestinal microbiota. Am J Transl Res 2021;13(1):38-56. (Full text, PDF).

Lian Deng, Xiaoran Wu, Xiongjie Zhu, Zhongjian Yu, Zhile Liu, Jinting Wang, Yanfang Zheng: Combination effect of curcumin with docetaxel on the PI3K/AKT/mTOR pathway to induce autophagy and apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(1):57-72. (Full text, PDF).

Min Xiao, Chunhua Lin, Zhaoxin Yang, Shuhong Tian, Yanan Huang, Jian Fu: Compound TDB (Tricyclic decyl benzoxazole) induces autophagy-dependent apoptosis in the gastric cancer cell line MGC-803 by regulating PI3K/AKT/mTOR. Am J Transl Res 2021;13(1):73-87. (Full text, PDF).

Chunli Zhao, Dong Deng, Wei Ye, Liling Long, Yumin Lu, Youyong Wei: Diffusion-weighted imaging with background body signal suppression (DWIBS) distinguishes benign lesions from malignant pulmonary solitary lesions. Am J Transl Res 2021;13(1):88-101. (Full text, PDF).

Fazhao Li, Xiyu Gong, Binbin Yang: Geranylgeranylacetone ameliorated ischemia/reperfusion induced-blood brain barrier breakdown through HSP70-dependent anti-apoptosis effect. Am J Transl Res 2021;13(1):102-114. (Full text, PDF).

Yuhang Wang, Xinliang Zhang, Yongyuan Zhang, Haiping Zhang, Honghui Sun, Dingjun Hao, Biao Wang: One-stage posterior en-bloc spondylectomy following reconstruction with individualized 3D printed artificial vertebrae for multi-segment thoracolumbar metastases: case report and literature review. Am J Transl Res 2021;13(1):115-123. (Full text, PDF).

Na Luan, Yiquan Chen, Qingsong Li, Yali Mu, Qin Zhou, Xun Ye, Qun Deng, Limian Ling, Jian Wang, Jianwei Wang: TRF-20-M0NK5Y93 suppresses the metastasis of colon cancer cells by impairing the epithelial-to-mesenchymal transition through targeting Claudin-1. Am J Transl Res 2021;13(1):124-142. (Full text, PDF).

Glaucia Maria de Mendonça Fernandes, Ana Lívia Silva Galbiatti-Dias, Leticia Antunes Muniz Ferreira, Vilson Serafim Junior, Gabriela Helena Rodrigues-Fleming, Juliana Garcia de Oliveira-Cucolo, Patrícia Matos Biselli-Chicote, Rosa Sayoko Kawasaki-Oyama, José Victor Maniglia, Érika Cristina Pavarino, Eny Maria Goloni-Bertollo: Anti-EGFR treatment effects on laryngeal cancer stem cells. Am J Transl Res 2021;13(1):143-155. (Full text, PDF).

Kesang Li, Suying Qian, Mengmeng Huang, Mengjie Chen, Ling Peng, Jianwen Liu, Wen Xu, Jianfen Xu: Development of GPC3 and EGFR-dual-targeting chimeric antigen receptor-T cells for adoptive T cell therapy. Am J Transl Res 2021;13(1):156-167. (Full text, PDF).

Yu-Zhen Yin, Shi-Hua Yao, Chun-Guang Li, Yu-Shui Ma, Zhou-Jun Kang, Jia-Jia Zhang, Cheng-You Jia, Li-Kun Hou, Shan-Shan Qin, Xin Fan, Han Zhang, Meng-Die Yang, Dan-Dan Zhang, Gai-Xia Lu, Hui-Min Wang, Li-Peng Gu, Lin-Lin Tian, Pei-Yao Wang, Ping-Sheng Cao, Wei Wu, Zi-Yang Cao, Zhong-Wei Lv, Bo-Wen Shi, Chun-Yan Wu, Geng-Xi Jiang, Da Fu, Fei Yu: Systematic analysis using a bioinformatics strategy identifies SFTA1P and LINC00519 as potential prognostic biomarkers for lung squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(1):168-182. (Full text, PDF).

Yueyang Mou, Nabin He, Mengyang Su, Zihua Zhong, Jiayu Ma, Jianling Liu, Xi’an Cheng, Penggao Dai: MiR-1254 and MEGF6 regulates oxaliplatin resistance in human colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2021;13(1):183-196. (Full text, PDF).

Dryden R Baumfalk, Alexander B Opoku-Acheampong, Jacob T Caldwell, Alec L E Butenas, Andrew G Horn, Olivia N Kunkel, Steven W Copp, Carl J Ade, Timothy I Musch, Bradley J Behnke: Effects of high-intensity training on prostate cancer-induced cardiac atrophy. Am J Transl Res 2021;13(1):197-209. (Full text, PDF).

Yu Wang, Jingqiu Cui, Ming Liu, Yingqi Shao, Xiaoying Dong: Schisandrin C attenuates renal damage in diabetic nephropathy by regulating macrophage polarization. Am J Transl Res 2021;13(1):210-222. (Full text, PDF).

Yapeng Wang, Yongwei Wu, Ming Zhou, Peng Wang, Junhao Luo, Yongjun Rui: GRK2 deletion improves the function of skin flap following ischemia-reperfusion injury by regulating Drp1. Am J Transl Res 2021;13(1):223-233. (Full text, PDF).

Zhiling Lou, Weijia Wu, Ruiheng Chen, Jie Xia, Haochun Shi, Hanwei Ge, Jiyang Xue, Hanlei Wang, Zhiyong Lin, Maoping Chu, Qifeng Zhao: Microarray analysis reveals a potential role of lncRNA expression in remote ischemic preconditioning in myocardial ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2021;13(1):234-252. (Full text, PDF).

Tieming Zhu, Qiuyue Lou, Zhewei Shi, Ganghong Chen: Identification of key miRNA-gene pairs in gastric cancer through integrated analysis of mRNA and miRNA microarray. Am J Transl Res 2021;13(1):253-269. (Full text, PDF).

Yazhen Li, Jing Yang, Ying Liu, Xiao Yan, Qi Zhang, Junbo Chen, Qiang Zhang, Xiao Yuan: Inhibition of mTORC1 in the rat condyle subchondral bone aggravates osteoarthritis induced by the overly forward extension of the mandible. Am J Transl Res 2021;13(1):270-285. (Full text, PDF).

Yutian Si, Anqi Lin, Weimin Ding, Hui Meng, Peng Luo, Jian Zhang: CARD11 alteration as a candidate biomarker of skin cutaneous melanoma treated with immune checkpoint blockade. Am J Transl Res 2021;13(1):286-300. (Full text, PDF).

Ze Zhang, Ying Zhu, Da Xu, Tian-En Li, Jian-Hua Li, Zi-Tian Xiao, Mo Chen, Xin Yang, Hu-Liang Jia, Qiong-Zhu Dong, Lun-Xiu Qin: IFN-α facilitates the effect of sorafenib via shifting the M2-like polarization of TAM in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(1):301-313. (Full text, PDF).

Hui-Meng Qi, Qin Cao, Qiang Liu: TLR4 regulates vascular smooth muscle cell proliferation in hypertension via modulation of the NLRP3 inflammasome. Am J Transl Res 2021;13(1):314-325. (Full text, PDF).

Xiahui Ge, Feng Cai, Yan Shang, Feng Chi, Hua Xiao, Jing Xu, Youhui Fu, Chong Bai: PARK2 attenuates house dust mite-induced inflammatory reaction, pyroptosis and barrier dysfunction in BEAS-2B cells by ubiquitinating NLRP3. Am J Transl Res 2021;13(1):326-335. (Full text, PDF).

Yaoyan Qiu, Tingting Sun, Feijia Xu, Peng Gao, Guangyu Tang, Qing Peng: Correlation of vascular change and cognitive impairment in age-related macular degeneration patients. Am J Transl Res 2021;13(1):336-348. (Full text, PDF).

Jinrong Zeng, Zhen Tang, Yuezhong Zhang, Xiaoliang Tong, Jianhua Dou, Lihua Gao, Shu Ding, Jianyun Lu: Ozonated autohemotherapy elevates PPAR-γ expression in CD4+ T cells and serum HDL-C levels, a potential immunomodulatory mechanism for treatment of psoriasis. Am J Transl Res 2021;13(1):349-359. (Full text, PDF).

Lei Chen, Xiaopeng Guo, Shi Chen, Yanqiao Ren, Tao Sun, Fan Yang, Chuansheng Zheng: Comparison of the efficacy of pre-surgery and post-surgery radiotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma: a population-based study. Am J Transl Res 2021;13(1):360-371. (Full text, PDF).

Hsin-I Tsai, Chi-Jen Lo, Chao-Wei Lee, Jr-Rung Lin, Wei-Chen Lee, Hung-Yao Ho, Chia-Yi Tsai, Mei-Ling Cheng, Huang-Ping Yu: A panel of biomarkers in the prediction for early allograft dysfunction and mortality after living donor liver transplantation. Am J Transl Res 2021;13(1):372-382. (Full text, PDF).

Maojie Zhang, Siyi Lei, Yuanyi Chen, Yuzhou Wu, Hui Ye: The role of lymph node status in cancer-specific survival and decision-making of postoperative radiotherapy in poorly differentiated thyroid cancer: a population-based study. Am J Transl Res 2021;13(1):383-390. (Full text, PDF).

Qian Wang, Yuanyuan Li, Mengying Wu, Songming Huang, Aihua Zhang, Yue Zhang, Zhanjun Jia: Targeting microsomal prostaglandin E synthase 1 to develop drugs treating the inflammatory diseases. Am J Transl Res 2021;13(1):391-419. (Full text, PDF).

Jing Li, Xiao-Lei Shu, Qing Shao, Qian Luo, Qing-Chun Diao, Xin Zhang, Jiang-Dong Sui, Jing Guo, Dan Tao, Xian Zhou, Ying Wang, Can Wang: Transcriptional E2F1/2/3/6 as potential prognostic biomarkers in cutaneous melanoma. Am J Transl Res 2021;13(1):420-433. (Full text, PDF).