AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 2:310-717;2020
American Journal of Translational Research


Jiaxing He, Chunyang Feng, He Zhu, Shuying Wu, Peng Jin, Tianmin Xu: Grainyhead-like 2 as a double-edged sword in development and cancer. Am J Transl Res 2020;12(2):310-331. (Full text, PDF).

Xue-Yao Li, Man Dong, Xiang-Yang Zang, Miao-Ya Li, Jing-Yi Zhou, Jian-Jun Ma, Gang-Yang Wang: The emerging role of circulating tumor cells in cancer management. Am J Transl Res 2020;12(2):332-342. (Full text, PDF).

Zhuying Li, Xingxing Yuan, Bingyu Wang, Fengli Gao: Icariin alleviates transforming growth factor-β1-induced epithelial-mesenchymal transition by targeting Smad and MAPK signaling pathways. Am J Transl Res 2020;12(2):343-360. (Full text, PDF).

Xiao Yang, Xue Xiong, Wenwen Zhou, Gang Feng, Yuanyuan Zhang, Hongwei Dai, Jianping Zhou: Effects of human urine-derived stem cells on the cementogenic differentiation of indirectly-cocultured periodontal ligament stem cells. Am J Transl Res 2020;12(2):361-378. (Full text, PDF).

Ming-Qiang Liang, Feng-Qiang Yu, Chun Chen: C-Myc regulates PD-L1 expression in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(2):379-388. (Full text, PDF).

Haiping Zhang, Dingjun Hao, Honghui Sun, Sinmin He, Biao Wang, Huimin Hu, Yongyuan Zhang: Biomechanical effects of direction-changeable cage positions on lumbar spine: a finite element study. Am J Transl Res 2020;12(2):389-396. (Full text, PDF).

Linghua Yu, Linlin Wang, Huixing Yi, Xiaojun Wu: LRP6-CRISPR prevents activation of hepatic stellate cells and liver fibrogenesis in rats. Am J Transl Res 2020;12(2):397-408. (Full text, PDF).

Mi-Heon Lee, Jane Yanagawa, Linh Tran, Tonya C Walser, Bharti Bisht, Eileen Fung, Stacy J Park, Gang Zeng, Kostyantyn Krysan, William D Wallace, Manash K Paul, Luc Girard, Boning Gao, John D Minna, Steven M Dubinett, Jay M Lee: FRA1 contributes to MEK-ERK pathway-dependent PD-L1 upregulation by KRAS mutation in premalignant human bronchial epithelial cells. Am J Transl Res 2020;12(2):409-427. (Full text, PDF).

Lulu Chen, Jin Peng, You Wang, Huangang Jiang, Wenbo Wang, Jing Dai, Meng Tang, Yan Wei, Hao Kuang, Guozeng Xu, Hui Xu, Fuxiang Zhou: Fenofibrate-induced mitochondrial dysfunction and metabolic reprogramming reversal: the anti-tumor effects in gastric carcinoma cells mediated by the PPAR pathway. Am J Transl Res 2020;12(2):428-446. (Full text, PDF).

Hao-Ran Li, Jian Gao, Chun Jin, Jia-Hao Jiang, Jian-Yong Ding: Downregulation of SETBP1 promoted non-small cell lung cancer progression by inducing cellular EMT and disordered immune status. Am J Transl Res 2020;12(2):447-462. (Full text, PDF).

Yao Cheng, Longwei Qiao, Zhibiao Jiang, Xiaofeng Dong, Hongxuan Feng, Qian Gui, Yaojuan Lu, Yuting Liang: Significant reduction in the LDL cholesterol increases the risk of intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis of 33 randomized controlled trials. Am J Transl Res 2020;12(2):463-477. (Full text, PDF).

Junwei Zong, Jun Jiang, Peng Shi, Jing Liu, Weili Wang, Bin Li, Tianda Zhao, Taowen Pan, Zhen Zhang, Liyan Bi, Yunpeng Diao, Shouyu Wang: Fatty acid extracts facilitate cutaneous wound healing through activating AKT, ERK, and TGF-β/Smad3 signaling and promoting angiogenesis. Am J Transl Res 2020;12(2):478-492. (Full text, PDF).

Sibin Guan, Ping Yu, Jianhong Cao, Xiaoling Xi, Qingliu Zhang, Chenying Zhu, Hao Hu, Xin Gong, Huimin Fan: Ginsenoside Rg1 protects against cigarette smoke-induced airway remodeling by suppressing the TGF-β1/Smad3 signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(2):493-506. (Full text, PDF).

Wanxin Qiao, Shuxiang Yu, Haijian Sun, Lulu Chen, Rong Wang, Xuan Wu, David Goltzman, Dengshun Miao: 1,25-Dihydroxyvitamin D insufficiency accelerates age-related bone loss by increasing oxidative stress and cell senescence. Am J Transl Res 2020;12(2):507-518. (Full text, PDF).

Qian Chen, Rui Xia, Weiwei Zheng, Luyao Zhang, Ping Li, Xingwei Sun, Jianming Shi: Metronomic paclitaxel improves the efficacy of PD-1 monoclonal antibodies in breast cancer by transforming the tumor immune microenvironment. Am J Transl Res 2020;12(2):519-530. (Full text, PDF).

Lili Ji, Wenying Chen, Xing Fan, Feng Zhou, Xuedong Deng, Jun Gu: Overexpression of lincRNA02471 promote cancer development though miR-758/HIPK3 signaling pathway in papillary thyroid cancer. Am J Transl Res 2020;12(2):531-540. (Full text, PDF).

Yang Wang, Ling Zhang, Zhiyan He, Jiong Deng, Zhiyuan Zhang, Liu Liu, Weimin Ye, Shuli Liu: Tunicamycin induces ER stress and inhibits tumorigenesis of head and neck cancer cells by inhibiting N-glycosylation. Am J Transl Res 2020;12(2):541-550. (Full text, PDF).

Jiawei Hong, Shilei Jing, Yanpeng Zhang, Ronggao Chen, Kwabena Gyabaah Owusu-Ansah, Bingjie Chen, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng, Donghai Jiang: Y-320, a novel immune-modulator, sensitizes multidrug-resistant tumors to chemotherapy. Am J Transl Res 2020;12(2):551-562. (Full text, PDF).

Zhiqiang Yin, Zhibin Peng, Zhichao Wang, Qinggang Meng: The oncogenic role of REG γ is exerted by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway in osteosarcoma. Am J Transl Res 2020;12(2):563-573. (Full text, PDF).

Wen-Bo Li, Shu Liu, Ming-Zi Zhang, Hao Liu, Xin-Hang Dong, Yan Hao, Yi-Fang Liu, You-Bin Wang: Hyperbaric oxygen therapy relieved pruritus and pain of keloid patients. Am J Transl Res 2020;12(2):574-582. (Full text, PDF).

Zhenhui Lu, Yingzi Yu, Xiangchun Ding, Dong Jin, Genwang Wang, Yu Zhou, Yongzhao Zhu, Li Na, Yaqin He, Qi Wang: LncRNA FLJ33360 accelerates the metastasis in hepatocellular carcinoma by targeting miRNA-140/MMP9 axis. Am J Transl Res 2020;12(2):583-591. (Full text, PDF).

Shu Li, Wei Zhao, Yanyan Tao, Chenghai Liu: Fugan Wan alleviates hepatic fibrosis by inhibiting ACE/Ang II/AT-1R signaling pathway and enhancing ACE2/Ang 1-7/Mas signaling pathway in hepatic fibrosis rat models. Am J Transl Res 2020;12(2):592-601. (Full text, PDF).

Shi-Lan Zhang, Xiao Du, Lin-Na Tan, Fei-Hong Deng, Bing-Yi Zhou, He-Jun Zhou, Hong-Yi Zhu, Yi Chu, De-Liang Liu, Yu-Yong Tan: SET7 interacts with HDAC6 and suppresses the development of colon cancer through inactivation of HDAC6. Am J Transl Res 2020;12(2):602-611. (Full text, PDF).

Haitao Tao, Sisi Liu, Di Huang, Xiao Han, Xue Wu, Yang W Shao, Yi Hu: Acquired multiple secondary BRCA2 mutations upon PARPi resistance in a metastatic pancreatic cancer patient harboring a BRCA2 germline mutation. Am J Transl Res 2020;12(2):612-617. (Full text, PDF).

Feng Gao, Yimin Fan, Bolun Zhou, Weihua Guo, Xingjun Jiang, Jing Shi, Caiping Ren: The functions and properties of cullin-5, a potential therapeutic target for cancers. Am J Transl Res 2020;12(2):618-632. (Full text, PDF).

Lei Du, Zhimin Xu, Xuhui Wang, Fang Liu: Integrated bioinformatics analysis identifies microRNA-376a-3p as a new microRNA biomarker in patient with coronary artery disease. Am J Transl Res 2020;12(2):633-648. (Full text, PDF).

Youdan Dong, Zeming Zhang, Hezuo Liu, Lihong Jia, Muting Qin, Xiaofei Wang: Exacerbating lupus nephritis following BPA exposure is associated with abnormal autophagy in MRL/lpr mice. Am J Transl Res 2020;12(2):649-659. (Full text, PDF).

Xiaoyue Guan, Yonghui Guan, Chen Shi, Ximei Zhu, Yani He, Zhichen Wei, Jianmin Yang, Tiezhou Hou: Estrogen deficiency aggravates apical periodontitis by regulating NLRP3/caspase-1/IL-1β axis. Am J Transl Res 2020;12(2):660-671. (Full text, PDF).

Jie Li, Muhammad Amin Karim, Hui Che, Qinghe Geng, Dengshun Miao: Deletion of p16 prevents estrogen deficiency-induced osteoporosis by inhibiting oxidative stress and osteocyte senescence. Am J Transl Res 2020;12(2):672-683. (Full text, PDF).

Ritu Chaudhary, Xuefeng Wang, Biwei Cao, Janis De La Iglesia, Jude Masannat, Feifei Song, Juan C Hernandez-Prera, Nicholas T Gimbrone, Robbert JC Slebos, Christine H Chung: Long noncoding RNA, LINC00460, as a prognostic biomarker in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Am J Transl Res 2020;12(2):684-696. (Full text, PDF).

Wen-Zhi Li, Yun Zou, Zheng-Yu Song, Zi-Wei Wei, Gang Chen, Qi-Liang Cai, Zhong Wang: Long non-coding RNA SNHG5 affects the invasion and apoptosis of renal cell carcinoma by regulating the miR-363-3p-Twist1 interaction. Am J Transl Res 2020;12(2):697-707. (Full text, PDF).

Zhang-Xia Ren, Yan-Long Zou, Xi Tan, Zhuo Chen, Le Li, Zhen-Xiang Wang: Modified autologous adipose transplantation in the treatment of depressed scars: an experimental study. Am J Transl Res 2020;12(2):708-717. (Full text, PDF).